DANIEL BEIRAS | DAVID ESTANY
OFICINA GALEGA DE PROXECTOS ARQUITECTONICOS S.L.P.
Publicado
     

Publicado

 
Daniel Beiras e David Estany

Nesta sección ofrecemosvos unha escolma de publicacións sobre o noso traballo; entrevistas, reportaxes, libros, conferencias, ou pezas escritas.
A intención é deixar entrever o noso xeito de entender a arquitectura e polo tanto o traballo que desenvolvemos na oficina.

DANIEL BEIRAS | DAVID ESTANY
 
DirectoryDirectorioDirectoryDirectoryDirectorio