DANIEL BEIRAS | DAVID ESTANY
OFICINA GALEGA DE PROXECTOS ARQUITECTONICOS S.L.P.
Traxectoria
     

C.V. Rehabilitación de edificios

 

 

rehabilitación da casa do lagar. a coruña.
universidade da coruña

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2009

 

 

 

comercio rural en toques. a coruña.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2009
Obra: 2009

 

 

comercio rural en carnota. a coruña.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2009
Obra: 2009

 

 

 

rehabilitación de vivenda en oleiros. a coruña

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2009
Obra: 2001

 

 

 

 

rehabilitación de vivenda en noceda. as nogais. lugo

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2009
Obra: 2010

 

 

comercio rural en doncos. as nogais. lugo

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2008
Obra: 2008

 

 

comercio rural en a portela. arzúa. a coruña

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2008
Obra: 2008

 

 

apartamento turístico. paderne do courel. lugo

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2008
Obra: 2009

 

 

rehabilitación de vivenda na porta da pena. santiago de compostela. a coruña

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2006
Obra: 2008.2011

 

 

rehabilitación de vivenda en mondego. a coruña

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2007
Obra: 2008.2009

 

 

rehabilitación de vivendas en quilmas. carnota. a coruña

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2005
Obra: 2007.2008

 

 

rehabilitación de edificio con vivenda e baixo comercial en rúa das rodas 18. santiago de compostela.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 1999
Obra: 2000

 

 

rehabilitación de dous edificios con 9 vivendas, trasteiros, e locais. praza españa nº 9. a coruña.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2003

 

 

rehabilitación de edificio para casa de turismo rural en paderne. folgoso de courel.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2003
Obra: 2004-2005

 

 

casa de turismo rural en paderne. folgoso de courel.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2004
Obra: 2005

 

 

 

rehabilitación de alpendre e entorno da aldea de saa. vilar de santos. ourense

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos/ Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2002
Obra: 2003

 

 

rehabilitación de edificio municipal no camiño de santiago. arzúa. a coruña.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos/ Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2001
Obra: 2001

 

 

rehabilitación da nova galería sargadelos en rúa nova. santiago.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos/ Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2000
Obra: 2001

 

 

rehabilitación de edificio de vivendas na rúa sta. cristina. santiago.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos/ Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2000
Obra: 2001

 

 

rehabilitación de edificio de vivendas na rúa xelmirez. santiago.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea

Proxecto: 1999
Obra: 1999-2001

   

 

 

DANIEL BEIRAS | DAVID ESTANY
 
DirectoryDirectorioDirectoryDirectoryDirectorio