DANIEL BEIRAS | DAVID ESTANY
OFICINA GALEGA DE PROXECTOS ARQUITECTONICOS S.L.P.
Traxectoria
     

C.V. Project Management

 

 

acondicionamento interior do instituto politécnico de conxo.
santiago de compostela. a coruña

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Arquitectos colaboradores:
Fernando Mingote
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2008

 

 

 

COLABORACIÓN EN CENTRO PARROQUIAL EN SAN VICENTE DO PINO. MONFORTE DE LEMOS. LUGO

Arquitecto:
Manuel López Guitar
Colaboradores:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa / Pedro Taboada Campos / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2001

 

 

COLABORACIÓN DIRECCIÓN DE OBRA NO PALACIO DE CONGRESOS e centro de ocio DE A CORUÑA.

Arquitectos:
Cesar Portela / Ricardo Bofill
Colaboradores:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea

Proxecto: 2001
Obra: 2002-2005

 

 

 

COLABORACIÓN EN CONCURSO PARA NOVA LONXA NO PORTO DE A CORUÑA.

Arquitectos:
Cesar Portela
Colaboradores:
Daniel Beiras Gª-Sabell / David Estany Garea.

Proxecto: 2000

 

 

 

 

COLABORACIÓN DE VIVENDAS UNIFAMILIARES EN MOSTEIRÓN. COCELLO DE SADA.

Arquitectos:
Andrés Reboredo Santos
Colaboradores:
David Estany Garea / Daniel Beiras Gª-Sabell / Pedro Taboada Campos /Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2000

 

 

MONTAXE E DESMONTAXE DE EXPOSICIÓN NO PAZO DE XELMÍREZ.

Arquitectos:
Daniel Beiras Gª-Sabell

Proxecto: 1999

 

 

COLABORACIÓN EN CONCURSO CIDADE DA CULTURA.

Arquitectos:
Cesar Portela Fernández-Jardón
Colaboradores:
Iago Bonet / Carlos Martí / Gonzalo Cabanillas / Antonio armesto / Paulino Sánchez / Daniel Beiras Gª-Sabell.

Proxecto: 1999

 

 

 

 

DANIEL BEIRAS | DAVID ESTANY
 
DirectoryDirectorioDirectoryDirectoryDirectorio