DANIEL BEIRAS | DAVID ESTANY
OFICINA GALEGA DE PROXECTOS ARQUITECTONICOS S.L.P.
Traxectoria
     

C.V. Intervencións no Patrimonio

 

 

RECUPERACIÓN DOS XARDÍNS DO CASTELO DE SANTA CRUZ. OLEIROS. A CORUÑA.
CONSELLERÍA DE CULTURA. XUNTA DE GALICIA.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Arquitectos colaboradores:
José Crespí / Helena Mosquera
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2007
Obra: 2009-2010

 

   

DESMONTAXE E REEDIFICACIÓN DO PAZO CASA DOS VALES. CULLEREDO-CAMBRE. A CORUÑA.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2007

   

RESTAUDO DA IGREXA DE SAN XÓAN DE GOLÁN. MELIDE. A CORUÑA.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2006
Obra: 2007-2008

 

   

RESTAURACIÓN DA IGREXA DE STA. MARÍA DA LAXE. VILASANTAR. A CORUÑA

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2005
Obra: 2008

 

 

 

ACONDICIONAMENTO DE PATIO E ITINERARIO  PARA VISITANTES NA CATEDRAL DE SANTIAGO.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2004
Obra: 2004

 

 

 

 

RESTAURACIÓN DA IGREXA PARROQUIAL DE STA. MARIÑA DE FOLGOSO. COUREL. LUGO.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2003
Obra: 2004

 

 

RESTAURACIÓN DA IGREXA DE SANTA MARÍA DE MEIRAOS. COUREL. LUGO

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2002
Obra: 2003

 

 

APARTAMENTOS TURÍSTICOS NO CAMIÑO. SAMOS. LUGO

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2008
Obra: 2009.2010

 

 

PAVIMENTACIÓNS NO CAMIÑO DE SANTIAGOEN ARZÚA, A CORUÑA.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2001
Obra: 2001

 

 

MELLORA DA IMAXE URBANA DO NÚCLEO DE VILAMAIOR EN SANTIAGO.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2000
Obra: 2001

 

 

ESTUDIO PARA A REHABILITACIÓN NO CAMIÑO DE SANTIAGO DAS ALDEAS SAN ANTÓN, FERREIROS E CASTAÑEDA.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2000

 

 

LOCAIS DE EXPOSICIÓN NO PAZO DE FONSECA. SANTIAGO.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2000
Obra: 2000

 

 

RESTAURACIÓN DA TORRE DE FONSECA. SANTIAGO.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 1999
Obra: 2000

 

 

MELLORA DA IMAXE URBANA DO NÚCLEO DE A CUBELA. RIBAS DO SIL.

Arquitectos:
Xosé S. Allegue Fernández / Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 1999
Obra: 1999-2001

 

 

MUSEO VINCULADO AO CLAUSTRO DA COLEXIATA DE STA. MARÍA DO SAR.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos / Zacarías Gonzalez Costa
Erestauradora:
María García Alén

Proxecto: 1999
Obra: 1999

 

 

RESTAURO DA IGREXA STA. MARÍA SALOMÉ. SANTIAGO.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea
Erestauradora:
Ana Abella

Proxecto: 1998
Obra: 1999

 

   

 

 

DANIEL BEIRAS | DAVID ESTANY
 
DirectoryDirectorioDirectoryDirectoryDirectorio