DANIEL BEIRAS | DAVID ESTANY
OFICINA GALEGA DE PROXECTOS ARQUITECTONICOS S.L.P.
Traxectoria
     

C.V. Obra de Nova Planta

 

SELECCIÓN DE OBRA DE NOVA PLANTA REALIZADA

 
   

VIVENDA EN COIRÓS. a coruña

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle
Aparellador:
Montserrat Aira López

Proxecto: 2007
Obra: 2008.2009

 

 

 

VIVENDA NA ZAPATEIRA. a coruña

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle
Aparellador:
Natalia García Zas

Proxecto: 20098
Obra: 2009-2010

 

 

VIVENDAS EN PERBES. CONCELLO DE MIÑO.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle
Aparellador:
Patricia Franco Portela

Proxecto: 2007
Obra: 2007-2008

 

 

 

VIVENDA UNIFAMILIAR EN PONTEDEUME. A CORUÑA.

Arquitectos:
Fernando Mingote Rodriguez / María Blanco-Rajoi / Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa
Aparelladores:
Pablo Reboredo Canosa / Ana Couceiro Gonzalez

Proxecto: 2004
Obra: 2004

 

 

 

 

EDIFICIO VIVENDAS EN FEDERICO TAPIA nº 51. A CORUÑA.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2006

 

 

EDIFICIO VIVENDAS EN SAN CARLOS nº 8. A CORUÑA.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos /Zacarías Gonzalez Costa
Aparelladores:
Pablo Reboredo Canosa / Ana Couceiro Gonzalez

Proxecto: 2000
Obra: 2001-2003

 

 

HOTEL CON CIRCUITO SPA EN SANTA CATALINA. CUENCA

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2007

 

 

PISTA POLIDEPORTIVA E A URBANIZACIÓN DA PARCELA DO CENTRO CÍVICO DE TEIS. VIGO.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2004
Obra: 2005

 

 

EDIFICIO VIVENDAS EN SINFORIANO LÓPEZ nº 12. A CORUÑA.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2006

 

 

Vivenda EN LIMIÑÓN. CONCELLO DE ABEGONDO.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa
Aparellador:
Jose Andres Garea Noguerol

Proxecto: 2003
Obra: 2004

 

 

VIVENDA BIOCLIMÁTICA EN PEREIRO de AGUIAR. OURENSE.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2002
Obra: 2003

 

 

ALBERGUE ECOTURÍSTICO DA ALVARELLA EN DOROÑA. VILARMAIOR. A CORUÑA.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 1999
Obra: 2000-2001

 

 

AUDITORIO NO CENTRO CÍVICO DE TEIS. VIGO.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2001
Obra: 2002

   
Locais Comerciais  

 

 

XOIERÍA OBRADOIRO. rúa rego de auga. a coruña.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2007
Obra: 2004-2008

 

 

local para pub ultramariños. casas reais. santiago de compostela. a coruña.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Interiorismo: izzo
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2006
Obra: 2007-2008

 

 

 

MESÓN NOVA GALICIA NA RÚA DO  FRANCO. SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Decoradora:
Cecilia Serra Gª-Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2000
Obra: 2000-2001

 

 

 

PUB MEIA. RÚA DA ALGALiA. SANTIAGO DE COMPOSTELA.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Decoradora:
Cecilia Serra Gª-Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2000
Obra: 2000-2001

 

 

 

TENDA DE ANTIGÜiDADES CARACOL. PRAZA DE SAN MIGUEL EN COMPOSTELA.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Pedro Taboada Campos / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 1999
Obra: 1999

 

 

 

MESÓN MARÍA CASTAÑA NA RÚA RAÍÑA. SANTIAGO.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Decoradora:
Cecilia Serra Gª-Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea /Marcial Rodriguez

Proxecto: 1998
Obra: 1999

 

   
Seleccion de Proxectos en Curso  

 

 

VIVENDA EN VILARMAIOR.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2011

 

 

 

ESCOLA PARA AFECTADOS DE PARÁLISE CEREBRAL EN VIGO.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2010

 

 

 

VIVENDA NO NÚCLEO DAS ROZAS. TOURO.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2010

 

 

galescola en melide. a coruña
coNSORCIO DE IGUALDADE E BENESTAR. xunta de galicia

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell / David Estany Garea
Colaboradores:
Zacarías Gonzalez Costa / Fernando Vara Mourelle

Proxecto: 2008

 

 

VIVENDA UNIFAMILIAR ILLADA EN ARES, A CORUÑA.

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Proxecto: 2006

 

 

CAPTACIÓN DE  MANANTIAL E EDIFICIO PARA ENVASADO NO PRADO DE VALDAFONTE. PADERNE DO COUREL. LUGO

Arquitectos:
Daniel Beiras García Sabell
Colaboradores:
David Estany Garea / Zacarías Gonzalez Costa

Anteproxecto: 2004
Proxecto: 2006

 
   

 

DANIEL BEIRAS | DAVID ESTANY
 
DirectoryDirectorioDirectoryDirectoryDirectorio