DANIEL BEIRAS | DAVID ESTANY
OFICINA GALEGA DE PROXECTOS ARQUITECTONICOS S.L.P.
A Oficina
     

Arquitectos

 

Os arquitectos David Estany Garea e Daniel Beiras García-Sabell, forman desde o ano 2000 a Oficina Galega de Proxectos Arquitectónicos S.L.P. (OgPA)
Cursaron estudos de arquitectura na ETSAC en A Coruña, comezaron a colaborar profesionalmente ao rematar a carreira. Daniel Beiras despois de traballar no estudio de César Portela en Pontevedra especialízase en urbanismo e rehabilitación (Aula de Rehabilitación 1997 do Concello de Santiago) mentres David Estany se especializa en deseño e cálculo de estruturas. En 1998 abren o seu primeiro obradoiro de arquitectura na Coruña.

DANIEL BEIRAS | DAVID ESTANY
 
DirectoryDirectorioDirectoryDirectoryDirectorio